Delstrækning J6.03

Delstrækningen J6.03 er en del af kommunerne Syddjurs og Aarhus. Strækningen strækker sig fra Mols hoved til Naturcenter Ørnereden. Strækningen er ca. 115 km lang. J6.03 omfatter strategistrækningerne: J6.03.01 – J6.03.12.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

J6.03.01     J6.03.02     J6.03.03     J6.03.04     J6.03.05     J6.03.06
J6.03.07     J6.03.08     J6.03.09     J6.03.10     J6.03.11     J6.03.12

J6.03 omfatter strategistrækningerne: J6.03.01 – J6.03.012.

Om delstrækning J6.03

Delstrækningen er udpeget for at holde Kalø Vig samlet, ligesom der er flere større lavtliggende områder. Delstrækningen strækker sig fra Molshoved til Naturcenter Ørnereden, er ca. 115 km lang og ligger i Syddjurs Kommune og Aarhus Kommune.

Byer/sommerhusområder

Syddjurs Kommune: Her ligger byerne Bjødstrup, Røjen, Dejret, Neder Tved, Knebel Bro, Skellerup, Knebel, Vrinners, Egens, Egens Havhuse, Nappedam og Rønde, samt sommerhusområderne Skødshoved Strand, Fyrreklinten og Følle Strand.

Aarhus Kommune: Her ligger byerne Gammel Løgten, Studstrup, Åstrup og Aarhus.

Der er spredt bebyggelse og landbrugsarealer langs dele af strækningen.

Natur

Syddjurs Kommune: Her ligger Natura 2000 område nr. 50 Tved Kær og nr. 230 Kaløskovene og Kalø Vig inden for delstrækningen. Endvidere ligger blandt andre de fredede områder Isgård, Kongsøre Hage, Kalø Gods, Følle Vig og Ugelbølle Hoved inden for delstrækningen. 

Aarhus Kommune: Her ligger Natura 2000 område nr. 234 Giber Å, Enemærket og Skåde Havbakker delvist inden for delstrækningen. Endvidere ligger blandt andre de fredede områder Grevelund, Skæring Strand, Egåen, Åkrogen og Vejlby Strand inde for delstrækningen.

Der er §3 beskyttede naturtyper langs delstrækningen i form af vandløb, søer, overdrev, strandeng, eng og mose langs store dele af strækningen.