Delstrækning J6.07

Delstrækningen J6.07 er en del af kommunerne Hedensted, Vejle og Fredericia. Delstrækningen starter ved Bjergfald Skov til Trelde Næs. Strækningen er ca. 57 km lang. J6.07 omfatter strategistrækningerne: J6.07.01 – J6.07.08.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

J6.07.01     J6.07.02      J6.07.03     J6.07.04     J6.07.05     J6.07.06

J6.07.07     J6.07.08

J6.07 omfatter strategistrækningerne: J6.07.01 – J6.07.08.

Om delstrækning J6.07

Delstrækningen er udpeget for at holde fjordsystemet ved Vejle samlet.

Delstrækningen går fra Bjergfald Skov til Trelde Næs. Kyststrækningen er ca. 57 km lang og ligger i Hedensted Kommune, Vejle Kommune og Fredericia Kommune.

Byer/sommerhusområder

Hedensted Kommune: Her ligger byerne Rosenvold, Åhuse, Fakkegrav, Stouby og Korshøj. 

Vejle Kommune: Her ligger byerne Vejle, Ravnsbæk, Ibæk, Saltbæk, Andkær Vig, Brejning, Lundbjerg Gårde, Gårslev og Overhøl. Dertil ligger sommerhusområderne Sellerup Strand, Brejning Strand, Mørkholt Strand, Hvidbjerg og Høl inden for delstrækningen.

Fredericia Kommune: Her ligger byerne Bøgeskov, Egeskov, Trelde-Østerby, Skullebjerg samt sommerhusområderne Bøgeskov Strand, Trelde Sande, og Trelde Klint.

Natur

Hedensted Kommune: Delstrækningen berøres af Natura 2000 område nr. 78 Skove langs nordsiden af Vejle Fjord. Hertil ligger det fredede område Daugård Strand inden for strækningen.

Vejle Kommune: Delstrækningen berøres af Natura 2000 område nr. 78 Skove langs nordsiden af Vejle Fjord og nr. 79 Munkebjerg Strandskov. Hertil ligger de fredede områder Ulbæk Hus, Tirsbæk Gods, Holtser Hage Andkær Vig, Vognkær Enge, Hvidbjerg og Hølsminde, Rands Fjord.

Fredericia Kommune: Her ligger de fredede områder Hølsminde, Rands Fjord og Trelde Næs.

Der er §3 beskyttede naturtyper i form af overdrev, søer, vandløb, strandeng, mose og eng langs delstrækningen.