Delstrækning J6.01

Delstrækningen J6.01 er en del af Syddjurs Kommune og starter ved Hyllested til Ahl. Strækningen er ca. 36 km lang. J6.01 omfatter strategistrækningerne: J6.01.01 – J6.01.02.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

J6.01.01     J6.01.02

J6.01 omfatter strategistrækningerne: J6.01.01 – J6.01.02.

Om delstrækning J6.01

Delstrækningen er udpeget for at holde de større kystnære lavtliggende områder samlet.

Delstrækningen strækker sig fra Hyllested til Ahl og er ca. 36 km lang og ligger i Syddjurs Kommune.

Byer/sommerhusområder

Langs delstrækningen ligger byerne Havmølle, Holme, Elsegårde og Ålerne samt sommerhusområderne Holme Strand, Dråby Strand, Boeslum Strand, Elsegårde Strand, Gåsehage, Øerne, Lærkelunden og Stenager.

Der er spredt bebyggelse og landbrugsarealer langs delstrækningen.

Natur

Natura 2000-område nr. 231 Kobberhage Kystarealer strækker sig fra Boeslum Strand til Gåsehage. Inden for delstrækningen ligger de fredede områder Jernhatten, Holme skanser, Dråby Strand, Boeslum Strand og Svarthøje.

Der er §3 beskyttede naturtyper i form af hede, overdrev, strandeng, mose, søer og vandløb langs delstrækningen.