Delstrækning J6.04

Delstrækningen J6.04 er en del af kommunerne Aarhus og Odder. Delstrækningen starter ved Naturcenter Ørnereden til Hou Havn. Strækningen er ca. 53 km lang og inkluderer Tunø og Hou Røn. J6.04 omfatter strategistrækningerne: J6.04.01 – J6.04.05.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

J6.04.01     J6.04.02     J6.04.03     J6.04.04     J6.04.05

J6.04 omfatter strategistrækningerne: J6.04.01 – J6.04.05.

Om delstrækning J6.04

Delstrækningen er udpeget på baggrund af de spredte lavtliggende områder. Delstrækningen strækker sig fra Naturcenter Ørnereden til Hou Havn og inkluderer Tunø og Hou Røn. Kyststrækningen er ca. 53 km lang og ligger i Aarhus Kommune og Odder Kommune.

Byer/sommerhusområder

Aarhus Kommune: Her ligger blandt andre byerne Moesgård Huse, Fulden, Over Fløjstrup, Neder Fløjstrup, Norsminde og Synnedrup samt sommerhusområderne Mariendal Havbakker og Ajstrup Strand.

Odder Kommune: Her ligger blandt andre byerne Rude, Saksild, Dyngby, Hylken Strand og Hou, samt sommerhusområderne Kysing Næs, Rude Strand, Træskov, Saksild Strand, Dyngby Lyng, Dyngby Strand og Bovlstrup Strand. På Tunø ligger byerne Tunø by og Løkkegårde.

Der er spredt bebyggelse og landbrugsarealer langs med delstrækningen.

Natur

Aarhus Kommune: Her ligger blandt andre byerne Moesgård Huse, Fulden, Over Fløjstrup, Neder Fløjstrup, Norsminde og Synnedrup samt sommerhusområderne Mariendal Havbakker og Ajstrup Strand.

Odder Kommune: Her ligger blandt andre byerne Rude, Saksild, Dyngby, Hylken Strand og Hou, samt sommerhusområderne Kysing Næs, Rude Strand, Træskov, Saksild Strand, Dyngby Lyng, Dyngby Strand og Bovlstrup Strand. På Tunø ligger byerne Tunø by og Løkkegårde.

Der er spredt bebyggelse og landbrugsarealer langs med delstrækningen.