Delstrækning J6.02

Delstrækningen J6.02 er en del af Syddjurs kommune og starter ved Ahl til Molshoved. Strækningen er ca. 61 km lang. J6.02 omfatter strategistrækningerne: J6.02.01 – J7.02.07.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

J6.02.01     J6.02.02     J6.02.03     J6.02.04     J6.02.05     J6.02.06    J6.02.07

J6.02 omfatter strategistrækningerne: J6.02.01 – J6.02.07.

Om delstrækning J6.02

Delstrækningen er udpeget for at holde de to bugte med små lavtliggende områder samlet. Delstrækningen strækker sig fra Ahl til Molshoved og ligger ud til både Ebeltoft Vig og Århus Bugt. Kyststrækningen er ca. 61 km lang og ligger i Syddjurs Kommune.

Byer/sommerhusområder

Langs delstrækningen ligger blandt andre byerne Ålerne, Skovgårde, Ebeltoft, Strandkær, Fuglsø, Esby, Ørby, Stødov, Kongsgårde, Begtrup, Strands, Eg og Bjødstrup, samt sommerhusområderne Ahl, Handrup Strand, Lyngsbæk Strand, Femmøller Strand, Strandkær Strand, Bogens Strand, Fuglsø Vig, Fuglevad, Dragsmur og Begtrup Vig.

Der er spredt bebyggelse og landbrugsarealer langs strækningen.

Natur

Inden for delstrækningen ligger Natura 2000 område nr. 227 Molsbjerg med kystvande og nr. 51 Begstrup Vig og kystområder ved Helgenæs. Endvidere ligger blandt andre de fredede områder Udsigten fra Ebeltoft-Ahl vejen ind over Ebeltoft vig mod Ebeltoft, Ebeltoft Tangdiger, Nordre Strandvej, Mols Bjerge Nord, Mols Bjerge Syd, Fuglsø og Begtrup, Dragsmur og Ryes, Ørby, Stødov Klint, Smumhagen, Strands Strand og Isgård inden for delstrækningen.

Der er §3 beskyttede naturtyper i form af hede, overdrev, strandeng, mose, søer og vandløb langs delstrækningen.