Hovedstrækning J2 – Vestkysten

Hovedstrækning J2 - Vestkysten, omfatter kommunerne Varde, Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Lemvig og Thisted og afgrænses mod vest ud mod Vesterhavet og mod øst vandområderne Ringkøbing Fjord og Nissum Fjord.

Opdeling af hovedstrækning

Hver hovedstrækning er underopdelt i delstrækninger, som er inddelt på baggrund af de kysttekniske (hydro-morfologiske) forhold, der kendetegner området. I visse tilfælde kan også en delstrækning omfatte flere kommuner.

Vælg delstrækning

J2.01     J2.02     J2.03     J2.04     J2.05     J2.06     J2.07     J2.08

Hovedstrækningen J2 Vestkysten er inddelt i delstrækningerne J2.01 - J2.08, hvoraf delstrækningerne J2.02 – J2.08 er særlig, da de udgør en barriere, der beskytter Ringkøbing Fjord, Nissum Fjord og Limfjorden og de store lavtliggende baglande mod oversvømmelse.

Om J2 - Hovedstrækning

Hovedstrækning J2, - Vestkysten omfatter kommunerne Varde, Ringkøbing-Skjern, Holstebro, Lemvig og Thisted. I syd starter strækningen i Varde Kommune ved Blåvandshuk og den slutter i Thisted Kommune ved Lodbjerg Fyr. Hovedstrækningen afgrænses mod vest af Vesterhavet og mod øst af vandområderne Ringkøbing Fjord og Nissum Fjord. Thisted og Lemvig Kommune adskilles af Thyborøn Kanal, som har åben forbindelse med Limfjorden. Hovedstrækningen har lokale områder med morænekyst, men består primært af sandede kyster, som er i høj erosionsfare. Den primære udfordring på hovedstrækningen er derfor kraftig erosion.
Stormhændelser fra primært vest dominerer strækningen og forekommer i sammenfald med høj vandstand, hvilket skaber den store erosions- og oversvømmelsesfare.

Staten har siden starten af 1980’erne sammen med kommunerne påtaget sig et særligt ansvar for kystbeskyttelsen på den centrale del af vestkysten. Dette skyldes den store erosions- og oversvømmelsesrisiko på strækningen. Strækningen Lodbjerg-Nymindegab er Danmarks mest udsatte erosionskyst med fare for tilbagerykning af kysten på visse strækninger med op til 8 meter pr. år. Det meste af kyststrækningen er derfor i meget stor fare for årlig tilbagerykning. En smal klitbarriere adskiller havet fra det lavtliggende bagland med fjorde. Hvis der ikke gøres en permanent indsats for at bremse kysttilbagerykningen, er meget store landarealer samt bygninger og infrastruktur oversvømmelsestruet.

Historiske højvandshændelser

Historisk har der været flere højvandshændelser ved hovedstrækningen. På havsiden i Hvide Sande, nåede vandstanden op på 299 cm under stormen den 8. januar 2005. Ved samme storm nåede vandstanden i Ringkøbing Havn op på 115 cm over daglig vande. Ved Hvide Sande Havn i Ringkøbing Fjord nåede vandstanden op på 305 cm over daglig vande den. 27 oktober 1936.

Indvindingsområder

Inden for hovedstrækningen ligger flere indvindingsområder. Vest for Skallingen ligger indvindingsområderne Canser Syd og Canser Nord samt Vyl Syd, Vyl Vest og Vyl Sydvest. Ud for Thyborøn ligger fællesområderne Jyske Rev A-F.

Hovedstrækningen J2 Vestkysten er inddelt i delstrækningerne J2.01 - J2.08.

Rundt om kysten

Den hurtigste vej rundt om kysten. Overblik over din lokale kyst i tekst og billeder og en letlæst introduktion til Kystplanlægger.

Hent den som hæfte til print (pdf)
Se Rundt om kysten som bladre-pdf.