Delstrækning J2.02

Delstrækningen J2.02 er en del af kommunerne Varde og Ringkøbing-Skjern. Delstrækningen starter ved Henne Strand og slutter ved indløbet til Ringkøbing Fjord. Strækningen er ca. 32 km lang. J2.02 omfatter strategistrækningerne: J2.02.01 – J2.02.02.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

J2.02.01    J2.02.02

J2.02 omfatter strategistrækningerne: J2.02.01 – J2.02.02.

Om delstrækning J2.02

Delstrækningen er udpeget på baggrund af den dominerende sydgående sedimenttransport, samt den store erosion der kan forekomme på strækningen. Kyststrækningen er ca. 32 km lang og strækker sig fra Henne Strand i Varde Kommune til indløbet til Ringkøbing Fjord i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Byer/sommerhusområder

Varde Kommune: Her ligger byen Nymindegab samt sommerhusområdet Henne Strand.

Ringkøbing-Skjern Kommune: Her ligger byen Hvide Sande samt sommerhusområderne Hegnet, Bjerregård, Skodbjerge, Sønder Haurvig, Renderne og Hundested.

Natur

Varde Kommune: delstrækningen er berørt af Natura2000-område nr. 83 Blåbjerg Egekrat, Lyngbos Hede og Hennegårds Klitter og Natura2000-område nr. 69 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. Dertil ligger de fredede områder Hennegårds Klitter og Nymindestrøm inden for delstrækningen.

Ringkøbing-Skjern Kommune: delstrækningen er berørt af Natura2000-område nr. 69 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. Dertil ligger de fredede områder Værnengene, Bjergeborg og Holmsland Klit inden for delstrækningen.

Der er §3 beskyttede naturtyper langs hele strækningen i form af overdrev, heder, mose, søer og vandløb.