Delstrækning J2.03

Delstrækningen J2.03 er en del af kommunerne Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Varde. Strækningen omfatter Ringkøbing Fjord fra indløbet ved Hvide Sande. Strækningen er ca. 200 km lang. J2.03 omfatter strategistrækningerne: J2.03.01 – J2.03.08.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

J2.03.01    J2.03.02    J2.03.03    J2.03.04    J2.03.05    J2.03.06    J2.03.07    J2.03.08

J2.03 omfatter strategistrækningerne: J2.03.01 – J2.03.08.

Om delstrækning J2.03

Delstrækningen er udpeget for at holde fjordens kyster samlet. Delstrækningen omfatter Ringkøbing Fjord fra indløbet ved Hvide Sande. Kyststrækningen er ca. 200 km og ligger inden for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Byer/sommerhusområder

Byer (blandt andre): Hvide Sande, Bollerup, Strandgårde, Gammelsogn, Ringkøbing, Velling, Halby, Østerby, Stauning, Skaven, Svink, Vesterby, Vesterlund og Nymindegab.

Sommerhusområder: Nørre Lyngvig, Klegod, Søndervig, Klevehuse, Stauning Vesterstrand, Skaven Strand, Hemmet Strand, Bork Havn, Falen, Bork Hytteby, Hegnet, Bjerregård, Skodbjerge, Sønder Haurvig, Renderne og Hundested.

Der er spredt bebyggelse og landbrugsarealer langs store dele af strækningen.

Natur

Hele den sydlige del af Ringkøbing Fjord er omfattet af Nutura2000 område nr. 69 Ringkøbing Fjord og Nymindestrømmen. Dertil ligger blandt andre de fredede områder Ringkøbing Strand og Værnengene inden for delstrækningen.

Der er beskyttede §3 naturtyper langs store dele af strækningen i form af strandeng, eng, mose, hede, søer, vandløb og overdrev.