Delstrækning J2.04

Delstrækningen J2.04 er en del af kommunerne Ringkøbing-Skjern og Holstebro. Delstrækningen starter ved Hvide Sande Havn til Husby Klitplantage. Strækningen er ca. 34 km lang. J2.04 omfatter strategistrækningen: J2.04.01.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

J2.04.01

J2.04 omfatter strategistrækningerne: J2.04.01.

Om delstrækning J2.04

Delstrækningen er udpeget på grund af den ensrettede sydgående transportretning. Delstrækningen afgrænses i syd ved Hvide Sande Havn og i nord ud for Husby Klitplantage. Kyststrækningen er ca. 34 km lang og ligger i Ringkøbing-Skjern Kommune og Holstebro Kommune.

Byer/sommerhusområder

Ringkøbing-Skjern: Her ligger blandt andre byerne Hvide Sande, Brøllund, Søgårde, Fuglbjerg og Trankær, samt sommerhusområderne Nørre Lyngvig, Klegod, Søndervig, Klevehuse, Hovvig, Lodbjerg Hede og Vedersø Klit.

Holstebro Kommune: Nørby og Husby samt sommerhusområdet Vester Husby.

Langs delstrækningen er der spredt bebyggelse og landbrugsarealer.

Natur

Inden for delstrækningen ligger Natura2000-område nr. 66 Stadil Fjord og Vest Stadil Fjord i Ringkøbing Skjern Kommune, samt Natura2000-område nr. 74. Husby Klit i Ringkøbing-Skjern og Holstebro Kommune.

De fredede områder Nørre Lyngvig, Vest Stadil Fjord, Husby Klit og Vedersø Klit ligger inden for delstrækningen.

Der er beskyttede §3 naturtyper langs store dele af strækningen i form af eng, mose, hede, søer og vandløb.