Delstrækning J2.07

Delstrækningen J2.07 er en del af Lemvig Kommune og starter ved Fjaltring til Thyborøn. Strækningen er ca. 30 km lang. J2.07 omfatter strategistrækningen: J2.07.01.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

J2.07.01

J2.07 omfatter strategistrækningerne: J2.07.01.

Om delstrækning J2.07

Delstrækningen er udpeget, da området er lavtliggende med skiftende transportretning. Strækningen afgrænses i syd omkring Fjaltring og i nord ved Thyborøn og ligger ud til Nordsøen. Kyststrækningen er ca. 30 km lang og ligger i Lemvig Kommune.

Byer/sommerhusområder

Langs delstrækningen ligger blandt andre byerne Fjaltring, Trans, Ferring, Ørum, Harboøre, Langerhuse og Thyborøn, samt sommerhusområderne Fjaltring Ferieby, Trans Ferieby, Ferring Strand, Vejlby Strand, Vejlby Klit, og Vrist.

Der er spredt bebyggelse og landbrugsarealer langs delstrækningen.

Natur

Den nordligste ende af delstrækningen ligger inden for Natura2000-område nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø. Dertil ligger det fredede område Bovbjerg – Dybå inden for delstrækningen.

Langs delstrækningen er der §3 beskyttede naturtyper i form af overdrev, hede, søer, mose, eng, vandløb og strandeng.