Hovedstrækning F1 – Nordlige Fyn

Hovedstrækning F1 - Nordlige Fyn, omfatter kommunerne Middelfart, Nordfyns, Odense, Kerteminde og Nyborg og afgrænses mod nord af Kattegat. Hovedstrækningen er inddelt i delstrækningerne F1.01 - F1.08.

Opdeling af hovedstrækning

Hver hovedstrækning er underopdelt i delstrækninger, som er inddelt på baggrund af de kysttekniske (hydro-morfologiske) forhold, der kendetegner området. I visse tilfælde kan også en delstrækning omfatte flere kommuner.

Vælg delstrækning

F1.01    F1.02    F1.03    F1.04    F1.05    F1.06    F1.07    F1.08

Hovedstrækningen er inddelt i delstrækningerne F1.01 - F1.08.

Om F1 - Hovedstrækning

Hovedstrækning F1 - Nordlige Fyn, omfatter kommunerne Middelfart, Nordfyns, Odense, Kerteminde og Nyborg. Strækningen afgrænses i vest af området øst for Strib og områdets østlige grænse ligger nord for Nyborg.
Hovedstrækningen indeholder Odense Fjord og Kerteminde Fjord og grænser mod nord op til Kattegat.

Hovedstrækningen består af store dele sandkyst og morænekyst. De indre fjordområder ved Odense og Kerteminde fjorde er væsentligt mindre bølgepåvirkede end de åbne kyster, hvorved faren for erosion er lav.
Strækningens ydre kyster er i fare for en lille årlige tilbagerykning, og de nordøstvendte kyster mod Kattegat og Storebælt ligger ligeledes udsat for erosion under stormhændelser.

Odense Fjord er i 2011 udpeget som særligt oversvømmelsestruet i henhold til Oversvømmelsesdirektivet, primært på grund af oversvømmelsesrisikoen fra hav.

Historiske højvandshændelser

Historisk har der været flere højvandshændelser ved hovedstrækningen. Under stormen den 1. november 2006 blev der registreret de højeste vandstande hidtil. Vandstanden i Bogense Havn, Odense (Gabet) og Kerteminde Havn nåede henholdsvis op på 172 cm, 174 cm og 170 cm (DVR90).

Indvindingsområder

Ved hovedstrækningen ligger flere fælles indvindingsområder. Lokaliseret nord for Strib ligger Tragten og Tragten ved Lillebælt. Her findes også de fælles indvindingsområder Tørresø, Vest for Tørresø og Øst for Tørresø, lokaliseret nord for Bogense. Ved Odense Bugt ligger de fælles indvindingsområder Nord for Fyns Hoved, Hasmark Syd og Nord for Hasmark. I den østlige del af hovedstrækningen ligger desuden det fælles indvindingsområde Lysegrunde og Musholm Sydvest i Storebælt.

Hovedstrækningen F1 - Nordlige Fyn, er inddelt i delstrækningerne F1.01 - F1.08.

Rundt om kysten

Den hurtigste vej rundt om kysten. Overblik over din lokale kyst i tekst og billeder og en letlæst introduktion til Kystplanlægger.

Hent den som hæfte til print (pdf)
Se Rundt om kysten som bladre-pdf.