Delstrækning F1.04

Delstrækningen F1.04 ligger i kommunerne Nordfyns, Odense og Kerteminde. Den afgrænses ved Hals Huse i vest og Lodshuse i øst. Småøer beliggende i fjorden/bugten hører med til delstrækningen. Delstrækningen er ca. 117 km lang. F1.04 omfatter strategistrækningerne F1.04.01 - F1.04.04.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

F1.04.01    F1.04.02    F1.04.03    F1.04.04

F1.04 omfatter strategistrækningerne F1.04.01 - F1.04.04.

Om delstrækning F1.04

Delstrækningens afgrænsning er sat for at fjorden/bugten kan betragtes samlet. Delstrækningen omfatter Odense Fjord og afgrænses ved Hals Huse i vest og Lodshuse i øst. Småøer beliggende i bugten/fjorden hører med til delstrækingen. Delstrækningen er ca. 117 km lang.

Byer/sommerhusområder

I Nordfyns Kommune ligger byerne og landsbyerne Bogø Huse, Ølund, Lammesø, Gerskov, Klintebjerg og Gudskov. I Odense Kommune ligger byerne og landsbyerne Skydehuse, Odense og Seden Strand. I Kerteminde Kommune ligger Munkebo og Bregnør. Langs store dele af delstrækningen er der spredt bebyggelse og landbrugsarealer.

Natur

Den vestlige del af delstrækningen, inkl. øerne, er omfattet af Natura2000-område nr. 110 Odense Fjord. De fredede områder Hofmansgave og Odense Ådal ligger indenfor strækningen. Store dele af kyststrækningen indeholder områder med §3-beskyttede områder i form af søer, enge, strandenge, overdrev og moser.