Delstrækning F1.02

Delstrækningen F1.02 ligger ud til Kattegat i Nordfyns Kommune. Den strækker sig fra nordøst for Brostrand til bunden af bugten Nærå Strand og er ca. 70 km lang. Æbelø og de omkringliggende småøer hører med til delstrækningen. F1.02 omfatter strategistrækningerne F1.02.01 - F1.02.03.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

F1.02.01    F1.02.02    F1.02.03

F1.02 omfatter strategistrækningerne F1.02.01 - F1.02.03.

Om delstrækning F1.02

Delstrækningens afgrænsning er valgt på baggrund af de større sammenhængende lavtliggende områder og den ensrettede østlige sandtransportretning. Delstrækningen inkluderer Æbelø og den vestlige kyst i bugten Nærå Strand.

F1.02 strækker sig fra nordøst for Brostrand til bunden af bugten Nærå Strand og er ca. 70 km lang. Æbelø og de omkringliggende småøer hører med til delstrækningen.

Byer/sommerhusområder

Delstrækningen ligger i Nordfyns Kommune og inkluderer byerne og landsbyerne Hugget, Skovby Nymark, Kræmmerkrog, Almindehuse, Gungerne, Bogense, Lindebjerg, Fælleden, Barskov Huse, Smidstrup, Gyldensten, Møllenled, Lindø, Jersore, Bregnebjerg, Nørreby og Nørreby Hals.
På strækningen ligger også sommerhusområdet Skåstrup Strand. Langs delstrækningen er der spredt bebyggelse og landbrugsarealer.

Natur

Hele delstrækningen ligger indenfor Natura2000 område nr. 108 Æbelø, havet syd for og Nærø. Dertil ligger de fredede områder Æbelø, Nørreby Hals og Kissebjerg-Øen indenfor delstrækningen. På store dele af strækningen er der §3-beskyttede naturtyper i form af søer, strandenge, overdrev og moser.