Delstrækning F1.05

Delstrækningen F1.05 ligger i Kerteminde Kommune og strækker sig fra Lodshuse i syd til Fællesstrand på Fyns Hoved i nord. Den inkluderer øerne Langø, Vejlø, Bogø og Hindsholm. Strækningen er ca. 50 km lang og ligger ud til Kattegat. F1.03 omfatter strategistrækningerne F1.05.01 - F1.05.05.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

F1.05.01    F1.05.02    F1.05.03    F1.05.04    F1.05.05

F1.03 omfatter strategistrækningerne F1.05.01 - F1.05.05.

Om delstrækning F1.05

Afgrænsningen af delstrækningen er valgt på baggrund af det sammenhængende, lavtliggende terræn samt den sydgående sandtransportretning.

Delstrækningen strækker sig fra Lodshuse i syd til Fællesstrand på Fyns Hoved i nord og inkluderer øerne Langø, Vejlø, Bogø og Hindsholm. Strækningen er ca. 50 km lang og ligger ud til Kattegat.

Byer/sommerhusområder

Indenfor delstrækningen ligger byerne og landsbyerne Midskov, Egense og Nordskov samt sommerhusområderne Gabet, Dalby Bugt, Bogensø og Korshavn. Langs store dele af delstrækningen er der spredt bebyggelse og landbrugsarealer.

Natur

Inden for delstrækningen, i den nordlige ende af halvøen Hindsholm, ligger en del af Natura2000-område nr. 107 Fyns Hoved, Lillegrund og Lillestrand. Det fredede område Fyns Hoved ligger ligeledes indenfor strækningen. Store dele af kyststrækningen indeholder områder med §3-beskyttede områder i form af søer, enge, strandenge, overdrev og moser.