Delstrækning F1.07

Delstrækningen F1.07 ligger i kommunerne Kerteminde samt Nyborg og inkluderer Kerteminde Fjord. Den ligger ud til Kerteminde Bugt og Storebælt, og strækker sig fra Stavre Skov i nord til Risinge Hoved i syd. Deltrækningen er ca. 46 km lang. Delstrækning F1.07 omfatter strategistrækningerne F1.07.01 - F1.07.04.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

F1.07.01    F1.07.02    F1.07.03    F1.07.04

F1.07 omfatter strategistrækningerne F1.07.01 - F1.07.04.

Om delstrækning F1.07

Delstrækningens afgrænsning er valgt for at Kerteminde Bugt og Kerteminde Fjord kan betragtes samlet, samt for at vurdere de store sammenhængende, lavtliggende kystområder under et. Netto-sandtransportretningen er nordgående på strækningen.

Strækningen inkluderer Kerteminde Fjord. Den ligger ud til Kerteminde Bugt og Storebælt og strækker sig fra Stavre Skov i nord til Risinge Hoved i syd. Deltrækningen er ca. 46 km lang.

Byer/sommerhusområder

Indenfor Kerteminde Kommune ligger byerne og landsbyerne Kerteminde, Munkebo, Kølstrup, Kertinge og Skrækkenborg samt sommerhusområdet Kamsbjerg. På den del af strækningen, som ligger i Nyborg Kommune, er der ingen sammenhængende bebyggelse. Langs store dele af delstrækningen er der spredt bebyggelse og landbrugsarealer.

Natur

Den nordligste ende af delstrækningen, omkring Stavre Skov, ligger inden for Natura2000-område nr. 109 Havet mellem Romsø og Hindsholm samt Romsø. De fredede områder Broløkke, Tangebjerg og Kerteminde Fjord ligger indenfor delstrækningen. Der er flere områder langs delstrækningen, som er §3-beskyttede naturområder, i form af søer, enge, strandenge, overdrev og moser.