Hovedstrækning S4 – Sjælland, Syd

Hovedstrækning S4 - Sjælland, Syd, omfatter kommunerne Stevns, Faxe, Vordingborg, Næstved og Slagelse og afgrænses i sydøst mod Østersøen og sydvest mod Smålandsfarvandet og Storebælt. Hovedstrækningen er inddelt i delstrækningerne S4.01 - S4.07.

Opdeling af hovedstrækning

Hver hovedstrækning er underopdelt i delstrækninger, som er inddelt på baggrund af de kysttekniske (hydro-morfologiske) forhold, der kendetegner området. I visse tilfælde kan også en delstrækning omfatte flere kommuner.

Vælg delstrækning

S4.01     S4.02    S4.03     S4.04     S4.05     S4.06     S4.07

Hovedstrækningen er inddelt i delstrækningerne S4.01 - S4.07.

Om S4 - Hovedstrækning

Hovedstrækning S4 - Sjælland, Syd, omfatter kommunerne Stevns, Faxe, Vordingborg, Næstved og Slagelse og afgrænses i sydøst Østersøen og sydvest mod Smålandsfarvandet og Storebælt. Fra øst starter strækningen ved Gjorslev Bøgeskov og slutter i Musholm Bugt ved Svenstrup. Hovedstrækningen omfatter øerne: Lilleholm, Storeholm, Maderne, Langø, Masnedø, Enø, Østerfed, Glænø, Ormø, Agersø og Omø. Hovedstrækningen indeholder Præstø Fjord, Avnø Fjord, Dybsø Fjord, Karrebæk Fjord og Korsør Nor.

Strækningen består primært af sandede kyster med enkelte større morænekyster og tilgroningskyster. Strækningen mod Østersøen er hovedsageligt eksponeret for østlige bølgeretninger, hvorved der er fare for erosion ved stormhændelser. Der er dog ringe sammenhæng mellem høje bølger og høj vandstand, hvilket reducerer faren for erosion. Den årlige kysttilbagerykning er middel til høj langs de åbne strækninger, og lav ved de beskyttede kyststrækninger. Mod Smålandsfarvandet og Storebælt dominerer sydøstlige til nordøstlige bølger, som i særligt den nordlige del under stormhændelser forekommer samtidig med høj vandstand. Derfor forventes både erosion og oversvømmelse under storme.

Historiske højvandshændelser

Historisk har der været flere højvandshændelser ved hovedstrækningen. Ved stormen den 1.-2. november 2006 nåede vandstanden i Karrebæksminde Havn og Korsør Havn henholdsvis op på 165cm og 162 cm (DVR90). Den 4. januar 2017 nåede vandstanden i Rødvig 166 cm (DVR90). Vandstanden i Kalvehave Havn den 2. januar 2019 nåede 150 cm (DVR90).

Indvindingsområder

Inden for hovedstrækningen ligger flere fælles indvindingsområder. Øst og sydøst for Faxe Ladeplads ligger de fælles indvindingsområder Fakse Bugt Nord, Gyldenløves Flak, Gyldenløves Flak Midt, Gyldenløves Flak, Gyldenløves Flak Vest og Gyldenløves Flak Syd. Nordvest for Vordingborg ligger det fælles indvindingsområde Knudshoved. Sydvest for Næstved ligger det fælles indvindingsområde Karrebæksminde. Vest for Skælskør ligger det fælles indvindingsområde Agersø Flak.

Hovedstrækningen er inddelt i delstrækningerne S4.01 - S4.07.

Rundt om kysten

Den hurtigste vej rundt om kysten. Overblik over din lokale kyst i tekst og billeder og en letlæst introduktion til Kystplanlægger.

Hent den som hæfte til print (pdf)
Se Rundt om kysten som bladre-pdf.