Delstrækning S4.01

Delstrækningen S4.01 er en del af Stevns Kommune og starter ved Gjorslev Bøgeskov til Rødvig. Strækningen er ca. 19 km lang. S4.01 omfatter strategistrækningen: S4.01.01.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

S4.01.01

S4.01 omfatter strategistrækningerne: S4.01.01.

Om delstrækning S4.01

Delstrækningen er udpeget på baggrund af de på strækningen primært højtliggende områder. Delstrækningen strækker sig fra Gjorslev Bøgeskov til Rødvig. Kyststrækningen er ca. 19 km lang og ligger i Stevns Kommune.

Byer/sommerhusområder

Langs delstrækningen ligger byerne Præsteskov, Kulstirenden, Mandehoved, Storedal, Barmhjertigheden, Tommestrup, Højerup, Harvig og Boesdal.

Der er spredt bebyggelse og landbrugsarealer langs delstrækningen.

Natur

Langs delstrækningen ligger Natura 2000-område nr. 206 Stevns Rev og nr. 182 Holtug kridtbrud. De fredede områder Højerup Kirke og Stevns Kirke ligger inden for delstrækningen.

Der er §3 beskyttede naturtyper i form af overdrev, eng, strandeng og søer og vandløb.