Delstrækning S4.03

Delstrækningen S4.03 er en del af kommunerne Faxe, Næstved og Vordingborg. Delstrækningen starter ved Strandlodshuse til Kalvehave. Strækningen er ca. 83 km lang. S4.03 omfatter strategistrækningerne: S4.03.01 – S4.03.04.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

S4.03.01    S4.03.02    S4.03.03    S4.03.04

S4.03 omfatter strategistrækningerne: S4.03.01 – S4.03.04.

Om delstrækning S4.03

Delstrækningen er udpeget for at holde fjorden og de lavtliggende områder syd for fjorden samlet. Delstrækningen strækker sig fra Strandlodshuse til Kalvehave og ligger i Faxe Kommune, Næstved Kommune og Vordingborg Kommune. Kyststrækningen er ca. 83 km lang.

Byer/sommerhusområder

Faxe Kommune: Her ligger byerne Feddet, Sivet og Strandhuse.

Næstved Kommune: Her ligger byerne Bækkeskov Strandhuse, Bækkeskov Stræde, Sjolte strandhuse og Gammel Tappernøje.

Vordingborg Kommune: Her ligger byerne Præstø Overdrev, Nysø, Præstø, Øens Skovhuse, Roneklint, Bønsvig, Stavreby Bådehavn, Stavreby, Kragevig, Sandvig, Balle Strand, Viemose Skov og Kalvehave, samt sommerhusområderne Roneklint Strand, Bønsvig Mark, Bønsvig Strand, Bøged Strand, Kindvig Strand og Kindvig Enge.

Natur

Faxe Kommune: Her ligger Natura 2000-område nr. 168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund. Dertil ligger de fredede områder Feddet og Præstø Fjord Udsigt inden for delstrækningen.

Næstved Kommune: Her ligger Natura 2000-område nr. 168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund. Dertil ligger det fredede område Præstø Fjord Udsigt inden for delstrækningen.

Vordingborg Kommune: Her ligger Natura 2000-område nr. 168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund. Dertil ligger de fredede områder Præstø Fjord Udsigt, Nysø, Frederiksminde Eng, Bøgedals Gård, Skippergården, Strandgården, Jungshoved og Balle Strand inden for delstrækningen.

Der er §3 beskyttede naturtyper i form af overdrev, søer, eng, strandeng og vandløb langs strækningen.