Delstrækning S4.04

Delstrækningen S4.04 er en del af Vordingborg Kommune og starter Kalvehave til Vordingborg. Strækningen er ca. 37 km lang. S4.04 omfatter strategistrækningerne: S4.04.01 – S4.04.02.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

S4.04.01    S4.04.02

S4.04 omfatter strategistrækningerne: S4.04.01 – S4.04.02.

Om delstrækning S4.04

Delstrækingen er udpeget pga. den østlige transportretning og de mindre lavtliggende områder. Delstrækingen strækker sig fra Kalvehave til Vordingborg. Kyststrækningen er ca. 37 km lang og ligger i Vordingborg Kommune.

Byer/sommerhusområder

Langs delstrækningen ligger byerne Kalvehave, Gammel Kalvehave, Langebæk, Petersværft, Bakkebølle og Nyråd, samt sommerhusområdet Bakkebølle Strand.

Der er spredt bebyggelse og landbrugsarealer langs mindre dele af strækningen.

Natur

Natura 2000-område nr. 168 Havet og kysten mellem Præstø Fjord og Grønsund berører delstrækningen. Dertil ligger de fredede områder Kalvehave Kirke, Pedersgård og Marienlyst inden for delstrækningen.

Der er §3 beskyttede naturtyper langs delstrækningen i form af vandløb, søer, strandeng, mose og eng.