Delstrækning S4.02

Delstrækningen S4.02 er en del af kommunerne Stevns og Faxe. Delstrækningen starter ved Rødvig til Strandlodshuse. Strækningen er ca. 24 km lang. S4.02 omfatter strategistrækningerne: S4.02.01 – S4.02.03.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

S4.02.01    S4.02.02    S4.02.03

S4.02 omfatter strategistrækningerne: S4.02.01 – S4.02.03.

Om delstrækning S4.02

Delstrækningen er udpeget på grund af den ensrettede maetrialevandring og de mindre lavtliggende områder. Delstrækningen strækker sig fra Rødvig til Strandlodshuse. Kyststrækningen er ca. 24 km lang og ligger i Stevns Kommune og Faxe Kommune.

Byer/sommerhusområder

Stevns Kommune: Her ligger byerne Rødvig og Lund.

Faxe Kommune: Her ligger byerne Lille Torøje, Vemmetofte Strand, Faxe Ladeplads og Delhoved.

Der er spredt bebyggelse og landbrugsarealer langs dele af strækningen.

Natur

Stevns Kommune: Her ligger Natura 2000-område nr. 206 Stevns Rev akkurat inden for delstrækningen.

Faxe Kommune: Her ligger Natura 2000-område nr. 167 i skove ved Vemmetofte inden for delstrækningen. Dertil ligger de fredede områder Hylleholt Strande, Faxe Ladeplads – strand og Gammel Dyrehave.

Der er §3 beskyttede naturtyper i form af overdrev, søer, eng, strandeng og vandløb langs strækningen.