Delstrækning S4.05

Delstrækningen S4.05 er en del af kommunerne Vordingborg og Næstved. Delstrækningen starter ved Vordingborg til Klinteby. Strækningen er ca. 180 km lang og inkluderer øerne Masnedø, Enø og Gavnø. S4.05 omfatter strategistrækningerne: S4.05.01 - S4.05.09

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

S4.05.01    S4.05.02    S4.05.03    S4.05.04    S4.05.05
S4.05.06    S4.05.07    S4.05.08    S4.05.09

S4.05 omfatter strategistrækningerne: S4.05.01 - S4.05.09.

Om delstrækning S4.05

Delstrækningen er udpeget på grund af de større lavtliggende områder. Delstrækningen strækker sig fra Vordingborg til Klinteby. Delstrækningen inkluderer øerne Masnedø, Enø og Gavnø, og den samlede kyststrækning er ca. 180 km lang. Delstrækningen ligger i Vordingborg Kommune og Næstved Kommune.

Byer/sommerhusområder

Vordingborg Kommune: Her ligger byerne Vordingborg, Masnedø, Oreby, Næs, Skaverup, Svinø, Svinø Vester, Kostræde og Køng samt sommerhusområderne Næs-Skaverup Strand og Svinø Strand.

Næstved Kommune: Her ligger byerne Vejlebro, Ring Firgårde, Kyllebæk Huse, Vester Egesborg, Basnæs, Vejlø, Appenæs Hoved, Næstved, Skraverup, Karrebæksminde, Vesterhave og Klinteby Frihed. Dertil ligger sommerhusområderne Enø og Lungshave langs delstrækningen.

Der er spredt bebyggelse og landbrugsarealer langs delstrækningen.

Natur

Vordingborg Kommune: Her ligger Natura 2000-område nr. 181 Oreby Skov og nr. 169 Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde. Dertil ligger de fredede områder Marienlyst, Orekysten Strand, Knudshoved Orekysten Rosenfelt, Avnø, Bønvig Gård og Dybsø Fjord Stejlebanke inden for delstrækningen.

Næstved Kommune: Her ligger Natura 2000-område nr. 169 Oreby Skov og nr. 169 Havet og kysten mellem Karrebæk Fjord og Knudshoved Odde inden for delstrækningen. Dertil ligger de fredede områder Dybsø, Dybsø Fjord Stejlebanke, Lindholm, Skraverup, Nybo Strandeng, Karrebæksminde og Enø Overdrev langs strækningen.

Der er §3 beskyttede naturtyper i form af overdrev, strandeng, mose, søer, vandløb og eng.