Delstrækning S4.07

Delstrækningen S4.07 er en del af Slagelse Kommune og starter ved Korsør Skov til Svenstrup. Strækningen er ca. 38 km lang og omfatter Sprogø. S4.07 omfatter strategistrækningerne: S4.07.01 – S4.07.03.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

S4.07.01    S4.07.02    S4.07.03

S4.07 omfatter strategistrækningerne: S4.07.01 – S4.07.03.

Om delstrækning S4.07

Delstrækningen er udpeget pga. det større sammenhængende lavtliggende område. Delstrækningen strækker sig fra Korsør skov til Svenstrup og omfatter Sprogø. Kyststrækningen er ca. 38 km lang og ligger i Slagelse Kommune.

Byer/sommerhusområder

Langs delstrækningen ligger byerne Klarskov, Korsør, Hulby og Svenstrup.

Der er spredt bebyggelse og landbrugsarealer langs en del af strækningen.

Natur

Delsdrækningen ligger ud til Natura 2000 område nr. 116 Centrale Storebælt. Dertil ligger de fredede områder Landskabssti mellem Korsør og Søskær Mose og Taarbjerg Hasleby Sø og Tånborg Kirke inden for delstrækningen.

Der er §3 beskyttede naturtyper i form af overdrev, strandeng, søer og mose langs delstrækningen.