Delstrækning S4.06

Delstrækningen S4.06 er en del af kommunerne Næsted og Slagelse. Delstrækningen starter ved Klinteby til Korsør Skov. Strækningen er ca. 161 km lang og omfatter desuden øerne Glænø, Agersø, Omø og mindre omkringliggende øer. S4.06 omfatter strategistrækningerne: S4.06.01 – S4.06.06.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

S4.06.01    S4.06.02    S4.06.03    S4.06.04    S4.06.05    S4.06.06

S4.06 omfatter strategistrækningerne: S4.06.01 – S4.06.06.

Om delstrækning S4.06

Delstrækningen er udpeget pga. de større sammenhængende kystnære lavtliggende områder. Delstrækningen strækker sig fra Klinteby til Korsør skov og ligger i Næsted Kommune og Slagelse Kommune. Kyststrækningen er ca. 161 km lang og omfatter desuden Glænø, Agersø og Omø og mindre omkringliggende øer.

Byer/sommerhusområder

Næstved Kommune: Her ligger byerne Klinteby og Stærsholm Huse inden for delstrækningen.

Slagelse Kommune: Her ligger byerne Bisserup, Øksnebjerg, Stubberup Huse, Kokkehuse, Gadehuse, Mindeshoved, Skælskør, Egerup, Vester Bøgebjerg, Omø, Kirkehavn, Batterihuse, Agersø, Draget og Egholm. Dertil ligger sommerhusområdet Kobæk Strand langs strækningen.

Der er spredt bebyggelse og landbrugsarealer langs delstrækningen.

Natur

Næstved Kommune: Inden for delstrækningen ligger Natura 2000-område nr. 162 Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø.

Slagelse Kommune: Inden for delstrækningen ligger Natura 2000-område nr. 162 Skælskør Fjord og havet og kysten mellem Agersø og Glænø og nr. 116 Centrale Storebælt. Dertil ligger de fredede områder Holsteinborg, Borreby Gods Østerhovedgård, Agersø Træer, Snede Skov Agersø Træer og Egholm Træer inden for delstrækningen.

Der er §3 beskyttede naturtyper i form af overdrev, strandeng, mose, eng, søer og vandløb