Hovedstrækning J1 – Vadehavet

Hovedstrækning J1 - Vadehavet, omfatter kommunerne Tønder, Esbjerg, Fanø og Varde og afgrænses mod vest af Nordsøen. Hovedstrækningen er inddelt i delstrækningerne J1.01 - J1.07.

Opdeling af hovedstrækning

Hver hovedstrækning er underopdelt i delstrækninger, som er inddelt på baggrund af de kysttekniske (hydro-morfologiske) forhold, der kendetegner området. I visse tilfælde kan også en delstrækning omfatte flere kommuner.

Vælg delstrækning

J1.01     J1.02     J1.03     J1.04     J1.05     J1.06     J1.07

Hovedstrækningen er inddelt i delstrækningerne J1.01 - J1.07

Om J1 - Hovedstrækning

Hovedstrækning J1 - Vadehavet, omfatter kommunerne Tønder, Esbjerg, Fanø og Varde og afgrænses mod vest af Nordsøen.

Hovedstrækningen indeholder vadehavsøerne: Fanø, Rømø, Mandø og Langli. I syd starter strækningen ved den tyske grænse i Tønder Kommune og slutter i Varde Kommune ved Blåvandshuk. Hovedstrækningen afgrænses mod vest af Vadehavet. Den primære udfordring på hovedstrækningen er oversvømmelse.

De sandede Nordsøkyster ved Skallingen og vadehavsøerne er dog i fare for erosion ved stormhændelser, som for området oftest kommer fra vestlige retninger. Ved disse storme forekommer høje vandstande samtidig med store bølger. Desuden er Skallingen i fare for årlig tilbagerykning. Kystlinjen i Ho Bugt og de indre kyster i Vadehavet består af vadehavskyst, der som helhed ikke er erosionsudsat. Derimod sker der visse steder aflejring af sediment. Vadehavsområdet har et udtalt tidevand med en forskel mellem ebbe og flod på ca. to meter. Med tidevandet føres store mængder vand ind og ud af Vadehavet to gange i døgnet. Vandet medbringer sediment, der indgår i opbygningen og udviklingen af Vadehavet.

Området er udsat for stormfloder, når vandet stuver op inde i Vadehavet, og der er på både vadehavsøerne og fastlandet bygget diger til at modvirke oversvømmelser af lavtliggende områder og beskytte mennesker, dyr, ejendom og infrastruktur mv.

Esbjerg er sammen med Nordby på Fanø i 2018 udpeget som særligt oversvømmelsestruede i henhold til Oversvømmelsesdirektivet på grund af oversvømmelsesrisikoen fra hav.

Historiske højvandshændelser

Historisk har der været flere højvandshændelser ved hovedstrækningen. Ved Vidåslusen-Højer nåede vandstanden op på 472 cm (DVR90) under stormen d. 3. januar 1976. Ved Mandø Havet nåede vandstanden 384 cm (DVR90) under stormen den 5. december 2013 og ved Ribe Kammersluse nåede vandstanden op på 500 cm (DVR90) under orkanen den 3. december 1999. Under stormen den 24. november 1981 nåede vandstanden ved Ballum Sluse op på 462 cm (DVR90), 422 cm (DVR90) i Esbjerg Havn og 437 cm (DVR90) i Havneby Havn.

Indvindingsområder

Inden for hovedstrækningen ligger indvindingsområderne Canser Syd og Canser Nord samt Vyl Syd, Vyl Vest og Vyl Sydvest.

Hovedstrækningen er inddelt i delstrækningerne J1.01 - J1.07.

Rundt om kysten

Den hurtigste vej rundt om kysten. Overblik over din lokale kyst i tekst og billeder og en letlæst introduktion til Kystplanlægger.

Hent den som hæfte til print (pdf)
Se Rundt om kysten som bladre-pdf.