Delstrækning J1.06

Delstrækningen J1.06 er en del af Tønder Kommune og afgrænset ved den østlige ende af Rømødæmningen og omfatter hele Rømø. Strækningen er ca. 74,9 km lang. J1.06 omfatter strategistrækningen: J1.06.01.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

J1.06.01

J1.06 omfatter strategistrækningerne: J1.06.01.

Om delstrækning J1.06

Delstrækningen er udvalgt for at holde Rømø samlet og inkluderer Rømødæmningen. Delstrækningen ligger i Vadehavet og er afgrænset ved den østlige ende af Rømødæmningen og omfatter hele Rømø. Kyststrækningen er ca. 74,9 km lang og ligger i Tønder Kommune.

Byer/sommerhusområder

Byerne Nørre Tvismark, Kongsmark, Tagholm, Rømø Kirkeby, Havneby, Juvre, Toftum og Bolilmark ligger inden for delstrækningen. Sommerhusområderne Tvismark, Kromose, Nørreby, Vråby, Sønderstrand og Lakolk og Strandby ligger på Rømø.

Langs delstrækningen er der spredt bebyggelse og landbrugsarealer.

Natur

Hele delstrækningen ligger inden for Natura 2000-område 89 Vadehavet. Store områder på Rømø er fredede. Disse inkluderer blandt andre fredningsområderne Vesterhede, Rømø og Rømø Vest.

Der er endvidere §3 beskyttede naturtyper i form af eng, hede, strandeng, søer, overdrev og moser.