Delstrækning J1.03

Delstrækningen J1.03 er en del af Esbjerg kommune og starter syd for Esbjerg Havn til nord for Hjerting. Strækningen er ca. 32 km lang. J1.03 omfatter strategistrækningen: J1.03.01.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

J1.03.01

J1.03 omfatter strategistrækningerne: J1.03.01.

Om delstrækning J1.03

Delstrækningen er udpeget for at holde Esbjerg og forstæder samlet. Delstrækningen starter syd for Esbjerg Havn til nord for Hjerting og ligger ud til Vadehavet. Kyststrækningen er ca. 32 km lang og ligger inden for Esbjerg Kommune.

Byer/sommerhusområder

Inden for delstrækningen ligger byerne Måde, Esbjerg, Sædding og Hjerting.

Natur

Hele delstrækningen ligger inden for Natura 2000 område 89 Vadehavet. Dertil ligger en del af det fredede område Ho Bugt, Strandsti inden for den nordligste ende af delstrækningen.

Der er flere områder med §3 beskyttede naturtyper inden for strækningen. Disse inkluderer eng, strandeng, søer, åer, moser, overdrev og hede.