Hovedstrækning S1 – Sjælland, Vest

Hovedstrækning S1 - Sjælland, Vest, omfatter kommunerne Slagelse, Kalundborg og Odsherred og afgrænses i vest mod Kattegat og Storebælt. Hovedstrækningen er inddelt i delstrækningerne S1.01 - S1.06.

Opdeling af hovedstrækning

Hver hovedstrækning er underopdelt i delstrækninger, som er inddelt på baggrund af de kysttekniske (hydro-morfologiske) forhold, der kendetegner området. I visse tilfælde kan også en delstrækning omfatte flere kommuner.

Vælg delstrækning

S1.01     S1.02     S1.03     S1.04     S1.05     S1.06

Hovedstrækningen er inddelt i delstrækningerne S1.01 - S1.06.

Om S1 - Hovedstrækning

Hovedstrækning S1 - Sjælland, Vest, omfatter kommunerne Slagelse, Kalundborg og Odsherred og afgrænses i vest mod Kattegat og Storebælt. I vest starter strækningen i Musholm Bugt ved Svenstrup og den slutter på nordsiden af Sjællands Odde vest for Havnebyen. Hovedstrækningen inkluderer Nekselø og Sejerø.

Hovedstrækningen består af sand- og morænekyster. Mod Storebælt dominerer nordvestlige og sydlige stormretninger og flere kyststrækninger er her i fare for erosion under stormhændelser. Desuden er der fare for op til moderat årlig kysttilbagerykning. På Kattegat-kysten er det nærmere vestlige og nordlige bølgeretninger, der dominerer og giver fare for erosion under stormhændelser. Her er ligeledes fare for en moderat årlig tilbagerykning af kysten. Lavereliggende områder er desuden i fare for oversvømmelse under storme.

Historiske højvandshændelser

Historisk har der været flere højvandshændelser ved hovedstrækningen. Ved Kalundborg Havn nåede vandstanden op på 161 cm (DVR90) under stormen den 1. november 2006. Ved Havnebyen/Sjællands Odde Havn blev der den 6. december 2013 målt 163 cm (DVR90).

Indvindingsområder

Inden for hovedstrækningen ligger flere fælles indvindingsområder. Vest for kyststrækningen ligger de fælles indvindingsområder Musholm Syd og Musholm Sydvest. Sydvest for Kalundborg ligger de fælles indvindingsområder Lysegrunde og Lysegrunde Nordvest og vest for Kalundborg ligger det fælles indvindingsområde Nord for Bolsaks.

Hovedstrækningen er inddelt i delstrækningerne S1.01 - S1.06.

Rundt om kysten

Den hurtigste vej rundt om kysten. Overblik over din lokale kyst i tekst og billeder og en letlæst introduktion til Kystplanlægger.

Hent den som hæfte til print (pdf)
Se Rundt om kysten som bladre-pdf.