Delstrækning S1.06

Delstrækningen S1.06 er en del af Odsherred Kommune og starter ved spidsen af Ordrup Næs og i nord på nordsiden af Sjællands Odde ved sommerhusområdet Yderby Lyng. Strækningen er ca. 58 km lang. S1.06 omfatter strategistrækningerne: S1.06.01 – S1.06.05.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

S1.06.01    S1.06.02    S1.06.03    S1.06.04    S1.06.05

S1.06 omfatter strategistrækningerne: S1.06.01 – S1.06.05.

Om delstrækning S1.06

Grænserne er strategisk placeret for at holde Sejerø Bugt samlet og af hensyn til at holde byområder samlet.

Delstrækningen afgrænses i syd ved spidsen af Ordrup Næs og i nord på nordsiden af Sjællands Odde ved sommerhusområdet Yderby Lyng. Delstrækningen ligger i Odsherred Kommune og er 58 km lang.

Byer/sommerhusområder

Odsherred Kommune: Her ligger sommerhusområderne Ordrup Strand, Skamlebæk Strand, Veddinge Bakker, Veddinge Strand, Asnæs Indelukke, Høve strand, Jyderup Lyng, Vig Lyng, Hønsinge Huse, Hønsinge Lyng, Ellinge Kongepart, Ellinge Lyng, Ellinge Kohave, Højby Lyng, Gudmindrup Lyng, Tengslemark Lyng, Stenstrup Lyng, Overby Lyng og Yderby Lyng.

I den nordlige del af delstrækningen er der en lille del spredt bebyggelse og landbrugsarealer.

Natur

Delstrækningen ligger indenfor Natura 2000-område nr. 135 Sejerø Bugt og Saltbæk Vig.

Indenfor delstrækningen ligger adskillige fredede områder, herunder Ordrup Næs, Lærkereden, Sejerø Bugt, Overby Lyng og Sjællands Odde.

Store dele af delstrækningen har §3-beskyttede naturtyper. Den sydlige del er domineret af naturtypen overdrev med mindre områder af strandeng, hede og mose. Den centrale del af strækningen har store områder med hede og strandeng, mens strækningen på Sjællands Odde har en blanding af hede, strandeng og overdrev.