Delstrækning S1.03

Delstrækningen S1.03 er en del af Kalundborg Kommune og starter ved spidsen af Asnæs og ender ved spidsen af Røsnæs. Strækningen er ca. 43 km lang. S1.03 omfatter strategistrækningerne: S1.03.01 – S1.03.03.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

S1.03.01    S1.03.02    S1.03.03

S1.03 omfatter strategistrækningerne: S1.03.01 – S1.03.03.

Om delstrækning S1.03

Afgrænsningen af delstrækningen ved Kalundborg Fjord er valgt for at holde fjorden samlet.

Den 43 km lange delstrækning, som ligger i Kalundborg Kommune, er i syd afgrænset ved spidsen af Asnæs og i ved spidsen af Røsnæs i nord.

Byer/sommerhusområder

Kalundborg Kommune: Her ligger byen Kalundborg, samt den mindre by Ulstrup. Desuden ligger her også sommerhusområdet Hellesklint.

Mod Asnæs og Røsnæs ligger en del spredt bebyggelse og landbrugsarealer.

Natur

Store dele af delstrækningen ligger i Natura 2000-område nr. 195 Røsnæs, Røsnæs Rev og Kalundborg Fjord.

Der er flere fredede områder langs delstrækningen, herunder Asnæs Dyrehave, Gisseløre og Houget, Kysthospitalet, Klintegården, Røsnæs Sydkyst og Barnes Banke.

Store dele af delstrækningen er desuden udpeget som §3-beskyttet naturtype, særligt af typen overdrev. Her findes dog også både moser, enge og strandenge, samt små søer langs delstrækningen.