Hovedstrækning S3 – Hovedstaden og Køge Bugt

Hovedstrækning S3 - Hovedstaden og Køge Bugt, omfatter kommunerne Helsingør, Fredensborg, Hørsholm, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Gladsaxe, København, Frederiksborg, Rødovre, Hvidovre, Brøndby, Tårnby, Dragør, Vallensbæk, Ishøj, Greve, Solrød, Køge og Stevns og afgrænses i øst mod Kattegat. Hovedstrækningen er inddelt i delstrækningerne S3.01 - S3.04.

Opdeling af hovedstrækning

Hver hovedstrækning er underopdelt i delstrækninger, som er inddelt på baggrund af de kysttekniske (hydro-morfologiske) forhold, der kendetegner området. I visse tilfælde kan også en delstrækning omfatte flere kommuner.

Vælg delstrækning

S3.01     S3.02     S3.03     S3.04

Hovedstrækningen er inddelt i delstrækningerne S3.01 - S3.04.

Om S3 - Hovedstrækning

Hovedstrækning S3 - Hovedstaden og Køge Bugt, omfatter kommunerne Helsingør, Fredensborg, Hørsholm, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Gentofte, Gladsaxe, København, Frederiksborg, Rødovre, Hvidovre, Brøndby, Tårnby, Dragør, Vallensbæk, Ishøj, Greve, Solrød, Køge og Stevns og afgrænses i øst mod Kattegat. I nord starter strækningen ved Kronborg og den slutter ved Gjorslev Bøgeskov. Strækningen omfatter øerne Amager, Saltholm, Peberholm, Flakfortet og Middelgrundsfortet.

Hovedstrækningen består primært af sandede kyster og havne- og moleværker ved de københavnske byområder. Sandede strækninger er i fare for erosion ved de nordlige og sydlige bølgeretninger, som dominerer området mod Øresund. Ved Køge Bugt forekommer også sydøstlige bølgeretninger. Under og efter stormhændelser er der fare for oversvømmelse langs hele strækningens lavtliggende områder. Strækningerne er desuden i fare for årlig tilbagerykning i nord og moderat tilbagerykning i syd.

Strækningen fra Køge til København samt den sydlige del af Amager blev i 2011 udpeget som særligt oversvømmelsestruet efter oversvømmelsesdirektivet. I 2018 blev udpegningen udvidet mod nordøst med bl.a. den indre del af København, Refshaleøen, den nordlige del af Amager samt Prøvestenen og udpegningen strækker sig nu op til Københavns Nordhavn.

Historiske højvandshændelser

Historisk har der været flere højvandshændelser ved hovedstrækningen. Ved stormen den 4. januar 2017 nåede vandstanden i Drogden Fyr Havn og Køge Havn op på henholdsvis 152 cm og 157 cm (DVR90). Vandstanden nåede 172 cm (DVR90) i Københavns Havn den 6. december 2013.

Indvindingsområder

Inden for hovedstrækningen ligger flere fælles indvindingsområder. Nordøst for København ligger det fælles indvindingsområde Skovshoved. I Køge Bugt ligger de fælles indvindingsområder: Mosede, Køge, Juelsgrund, Juelsgrund Øst og Køge Bugt Øst.

Hovedstrækningen er inddelt i delstrækningerne S3.01 - S3.04.

Rundt om kysten

Den hurtigste vej rundt om kysten. Overblik over din lokale kyst i tekst og billeder og en letlæst introduktion til Kystplanlægger.

Hent den som hæfte til print (pdf)
Se Rundt om kysten som bladre-pdf.