Delstrækning S3.01

Delstrækningen S3.01 er en del af kommunerne Helsingør og Fredensborg. Starter ved Helsingør til Mikkelborg. Strækningen er ca. 26 km lang. S3.01 omfatter strategistrækningerne: S3.01.01 – S3.01.03.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

S3.01.01    S3.01.02    S3.01.03

S3.01 omfatter strategistrækningerne: S3.01.01 – S3.01.03.

Om delstrækning S3.01

Delstrækningen er udpeget på grund af den nordgående netto-transportretning og af hensyn til det lavtliggende kystnære område ved Nivå.

Delstrækningen strækker sig fra Helsingør til Mikkelborg. Kyststrækningen er ca. 26 km lang og ligger i Helsingør Kommune og Fredensborg Kommune.

Byer/sommerhusområder

Helsingør Kommune: Her ligger byerne Helsingør, Snekkersten, Skotterup, og Espergærde inden for delstrækningen.

Fredensborg Kommune: Her ligger byerne Humlebæk, Nivå, Strandhuse og Kokkedal inden for delstrækningen.

Der er spredt bebyggelse og landbrugsarealer langs mindre dele af strækningen.

Natur

Helsingør Kommune: Her ligger de fredede områder Helsingør Sydstrand, Strandvej Udsigt Egebæksvej, Espergærde Strand og Strandvej Udsigt.

Fredensborg Kommune: Her ligger de fredede områder Kystkilen ved Kelleris, Louisiana, Bjerre Strandpark, Dageløkke Udsigt og Nivå Ådal Usserød.

Der er §3 beskyttede naturtyper langs delstrækningen i form af søer, vandløb, strandeng, eng, mose og overdrev.