Delstrækning S3.03

Delstrækningen S3.03 er en del af kommunerne Gentofte, København, Tårnby, Dragør og Hvidovre. Starter ved Klampenborg til Avedøre Holme. Strækningen er ca. 270 km lang og omfatter Amager, øer og holme i området. S3.03 omfatter strategistrækningerne: S3.03.01 – S3.03.04.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

S3.03.01    S3.03.02    S3.03.03    S3.03.04

S3.03 omfatter strategistrækningerne: S3.03.01 – S3.03.04.

Om delstrækning S3.03

Delstrækningen er udpeget for at holde storbyen samlet inkl. Amager, Saltholm, Peberholm og omkringliggende mindre øer. Delstrækningen strækker sig fra Klampenborg til Avedøre Holme og omfatter Amager og omkringliggende øer og holme. Kyststrækningen er samlet ca. 270 km lang og ligger i Gentofte Kommune, København Kommune, Tårnby Kommune, Dragør Kommune og Hvidovre Kommune.

Byer/sommerhusområder

Gentofte Kommune: Her ligger Gentofte by.

København Kommune: Her ligger København.

Tårnby Kommune: Her ligger Kastrup.

Dragør Kommune: Her ligger byerne Dragør og Søvang.

Hvidovre Kommune: Her ligger byen Hvidovre.

Natur

Gentofte: Her ligger det fredede område Charlottenlund Fort og Strand.

København: Her ligger Natura 2000-område nr. 143 Vestamager og havet syd for. Dertil ligger de fredede områder Langelinieparken, Kanalerne i København, Københavns 10 Parker, Amager Strandpark, Kastrup Strandpark og Kalvebod Kile.

Tårnby: Her ligger Natura 2000-område nr. 142 Saltholm og omliggende hav samt nr. 143 Vestamager og havet syd for. Dertil ligger det fredede område Kalvebod Kile inden for delstrækningen.

Dragør: Her ligger Natura 2000-område nr. 143 Vestamager og havet syd for. Dertil ligger det fredede område Kystområdet Sydamager inden for delstrækningen.

Hvidovre: Her ligger Natura 2000-område nr. 143 Vestamager og havet syd for. Dertil ligger de fredede områder Kalvebod Kile og Vestvolden inden for delstrækningen.

Der er spredt §3 beskyttede naturtyper langs delstrækningen i form af strandeng, sø, vandløb, mose, eng og overdrev.