Delstrækning S3.04

Delstrækningen S3.04 er en del af kommunerne Hvidovre, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj, Greve, Solrød, Køge og Stevns. Delstrækningen starter ved Skrædderholmen til Gjorslev Bøgeskov. Strækningen er ca. 85 km lang. S3.04 omfatter strategistrækningerne: S3.04.01 – S3.04.02.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

S3.04.01    S3.04.02

S3.04 omfatter strategistrækningerne: S3.04.01 – S3.04.02.

Om delstrækning S3.04

Delstrækningen er udpeget for at holde bugten samlet. Delstrækningen strækker sig fra Skrædderholmen til Gjorslev Bøgeskov. Kyststrækningen er ca. 85 km lang og ligger i Hvidovre Kommune, Brøndby Kommune, Vallensbæk Kommune, Ishøj Kommune, Greve Kommune, Solrød Kommune, Køge Kommune og Stevns Kommune.

Byer/sommerhusområder

Hvidovre Kommune: Her ligger byen Hvidovre.

Brøndby Kommune: Her ligger byen Brøndby Strand.

Vallensbæk Kommune: Her ligger byen Vallensbæk.

Ishøj Kommune: Her ligger byen Ishøj.

Greve Kommune: Her ligger byen Greve Strand.

Solrød Kommune: Her ligger byen Solrød Strand.

Køge Kommune: Her ligger byen Køge.

Stevns Kommune: Her ligger byen Strøby Egede.

Natur

Hvidovre Kommune: Her ligger Natura 2000-område nr. 143 Vestamager og havet syd for.

Vallensbæk Kommune: Her ligger det fredede område Vallensbæk Strandeng.

Ishøj Kommune: Her ligger de fredede områder Vallensbæk Strandeng, Trangilde Kyst, Tranegilde Køge Bugt og Ishøj Strandpark.

Greve Kommune: Her ligger de fredede områder Hundige Strand, Hundigeparken og Mosede Fort.

Solrød Kommune: Her ligger Natura 2000-område nr. 147 Ølsemagle Strand og Staunings Ø. Dertil ligger de fredede områder Trylleskoven, Solrød Strandpark og Staunings Ø inden for delstrækningen.

Køge Kommune: Her ligger Natura 2000-område nr. 147 Ølsemagle Strand og Staunings Ø. Dertil ligger det fredede område Vallø Gods inden for delstrækningen.

Stevns Kommune: Her ligger Natura 2000-område nr. 149 Tryggevælde Ådal. Dertil ligger de fredede områder Vallø Gods og Strøby Strand inden for delstrækningen.

Der er spredt §3 beskyttede naturtyper langs delstrækningen i form af strandeng, sø, vandløb, mose, eng og overdrev.