Delstrækning S3.02

Delstrækningen S3.02 er en del af kommunerne Hørsholm, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Gentofte og Fredensborg. Delstrækningen starter ved Mikkelborg til Klampenborg. Strækningen er ca. 22,2 km lang. S3.02 omfatter strategistrækningen: S3.02.01.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

S3.02.01

S3.02 omfatter strategistrækningerne: S3.02.01.

Om delstrækning S3.02

Delstrækningen er udpeget på grund af den nordgående netto-transport og de mindre lavtliggende områder. Delstrækningen strækker sig fra Mikkelborg til Klampenborg. Kyststrækningen er ca. 22,2 km lang og ligger i Hørsholm Kommune, Rudersdal Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Gentofte Kommune og Fredensborg Kommune.

Byer/sommerhusområder

Hørsholm Kommune: Her ligger byerne Hørsholm og Rungsted.

Rudersdal Kommune: Her ligger byerne Vedbæk, Trørød, Frydenlund og Skodsborg.

Lyngby-Taarbæk Kommune: Her ligger byen Taarbæk.

Gentofte Kommune:Her liggger den nordligste ende af Gentofte akkurat inden for delstrækningen.

Natur

Hørsholm Kommune: Her ligger de fredede områder Kokkedal Slot, Rungsted Strandvej og Rungstedlund inden for delstrækningen.

Rudersdal Kommune: Lidt inde i landet ligger Natura 2000 område nr. 144 Nedre Mølleådal og Jægersborg Dyrehave inden for delstrækningen. Dertil ligger det fredede område Lokeshøj, kystnært areal inden for delstrækningen.

Lyngby-Taarbæk Kommune: Lidt inde i landet ligger Natura 2000 område nr. 144 Nedre Mølleådal og Jægersborg Dyrehave inden for delstrækningen. Dertil ligger de fredede områder Strandvejen Skodsborg Bakke, Springforbi, Mølleådalen etape 1, Tårbæk Strandvej og Cottageparken Strand inden for delstrækningen.

Gentofte Kommune: Der er i nærhed til kysten spredte §3 beskyttede naturtyper i form af overdrev, eng, sø, vandløb, mose og strandeng.