Delstrækning J3.02

Delstrækningen J3.02 er en del af kommunerne Thisted og Jammerbugt. Delstrækningen starter ved Hanstholm til Rødhus. Strækningen er ca. 71 km lang. J3.02 omfatter strategistrækningerne: J3.02.01 – J3.02.05.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

J3.02.01    J3.02.02    J3.02.03    J3.02.04    J3.02.05

J3.02 omfatter strategistrækningerne: J3.02.01 – J3.02.05.

Om delstrækning J3.02

Delstrækningen er udpeget pga. den ensrettede langsgående sedimenttransport og de mindre lavtliggende områder. Kyststrækningen er ca. 71 km lang og strækker sig fra Hanstholm til Rødhus. Delstrækningen ligger i Thisted Kommune og Jammerbugt Kommune.

Byer/sommerhusområder

Thisted Kommune: Her ligger byerne Hanstholm, Vigsø og Lild Strand.

Jammerbugt Kommune: Her ligger byerne Grønnestrand, Svinkløv og Rødhus Klit, samt sommerhusområderne Møllebosletten, Slettestrand og Tranum Strand.

Der er spredt bebyggelse og landbrugsarealer langs dele af strækningen.

Natur

Langs delstrækningen ligger Natura 2000 områderne: nr. 24 Hanstholm Reservatet, Hanstholm Knuden, Nors Sø og Vandet Sø, nr. 44 Lild Strand og Lild Strandkær, nr. 16 Løgstør Bredning, Vejlerne og Bulbjerg, nr. 13 Svinkløv Klitplantage og Grønne Strand og nr. 21 Ejstrup Klit, Egvands Bakker og Lien med Underlien. Derudover ligger de fredede områder Hjardemål Klit, Nissekær, Lild Klit, Lild Strandkær, Valbjerg, Grønnestrand og lien, Fosdalen og Sandmosen inden for delstrækningen.