Strategistrækning J3.02.05

Strategistrækning J3.02.05 Strategistrækningen starter vest for Svinkløv Badehotel og slutter nord for Rødhus Klit ved grænsen til delstrækning J3.03. Strækningen er 13,2 km lang og ligger i Jammerbugt Kommune.

Strækningen er 13,2 km lang og ligger i Jammerbugt Kommune.

Om Strategistrækning J3.02.05

Inden for strategistrækningen ligger sommerhusområderne Tranum Strand, Rødhus og Slettestrand, spredt bebyggelse samt landbrugsarealer.

Natura2000-områderne nr. 13, Svinkløv Klitplantage og Grønne Strand samt nr. 21, Ejstrup klit og Egvands Bakker ligger i eller i nærheden af strategistrækningen. Der forefindes beskyttet natur, §3-områder, i form af eng, hede og mose. Der er desuden fredningen Lien, Fosdalen og Sandmosen.

Strategistrækningen er fastlagt på baggrund af det risikobillede, der generelt ses på strækningen.

Den primære udfordring er risiko i forhold til erosion.

Der er for oversvømmelse beregnet meget lav risiko til lav risiko på langt sigt.

Der er for erosion beregnet meget lav risiko til meget høj risiko på langt sigt.

Læs mere om strategierne her

Slutrapport for strækningen

Rapporten indeholder forslag til strategier og evt. tiltag til risikohåndtering på kort, mellemlangt og langt sigt.

Se slutrapport for strækningen (PDF)

Risikokort, tidsperspektiv 20 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre
Risikokort, tidsperspektiv 50 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre
Risikokort, tidsperspektiv 100 år, oversvømmelse til venstre, erosion til højre