Hovedstrækning J3 – Nordjylland, Vest

Hovedstrækning J3 - Nordjylland, Vest, omfatter kommunerne Thisted, Jammerbugt, Hjørring og Frederikshavn og afgrænses mod vest af Skagerrak. Hovedstrækningen er inddelt i delstrækningerne J3.01 - J3.04.

Opdeling af hovedstrækning

Hver hovedstrækning er underopdelt i delstrækninger, som er inddelt på baggrund af de kysttekniske (hydro-morfologiske) forhold, der kendetegner området. I visse tilfælde kan også en delstrækning omfatte flere kommuner.

Vælg delstrækning

J3.01     J3.02     J3.03     J3.04

Hovedstrækningen er inddelt i delstrækningerne J3.01 - J3.04.

Om J3 - Hovedstrækning

Hovedstrækning J3 - Nordjylland, Vest, omfatter kommunerne Thisted, Jammerbugt, Hjørring og Frederikshavn og afgrænses mod vest af Skagerrak. I syd starter strækningen i Thisted Kommune ved Lodbjerg Fyr og den slutter i Skagen på toppen af Grenen.

Hovedstrækningen består af sandede kyster samt mindre områder på strækningen med moræneklinter. Hovedstrækningen er en erosionskyst, derfor er kystbeskyttelse nødvendig. Strækningen kan visse steder rykke op til 1,2 meter tilbage pr. år uden kystbeskyttelse og er derfor i meget stor fare for årlig tilbagerykning. Stormhændelser fra vestlige retninger dominerer strækningen og forekommer ofte i sammenfald med høj vandstand, hvilket skaber stor erosions- og oversvømmelsesfare. Hvis der ikke gøres en permanent indsats for at bremse kysttilbagerykningen, er landarealer samt bygninger og infrastruktur oversvømmelsestruede.
Staten har sammen med kommunen påtaget sig et særligt ansvar for kystbeskyttelse ved Lønstrup.

Historiske højvandshændelser

Historisk har der været flere højvandshændelser ved hovedstrækningen. Ved Hanstholm Havn nåede vandstanden op på 173 cm (DVR90) under stormen d. 25. november 1981. For Hirtshals Havn blev der registreret den højeste vandstand d. 27. februar 1990 på 140 cm (DVR90).

Indvindingsområder

Ved hovedstrækningen ligger det fælles indvindingsområde Jyske Rev og nord for delstrækningen ligger det fælles indvindingsområde Jammerbugten.

Hovedstrækningen er inddelt i delstrækningerne J3.01 - J3.04.

Rundt om kysten

Den hurtigste vej rundt om kysten. Overblik over din lokale kyst i tekst og billeder og en letlæst introduktion til Kystplanlægger.

Hent den som hæfte til print (pdf)
Se Rundt om kysten som bladre-pdf.