Delstrækning J3.03

Delstrækningen J3.03 er en del af kommunerne Jammerbugt og Hjørring. Delstrækningen starter ved Rødhus til Hirtshals. Strækningen er ca. 51 km lang. J3.03 omfatter strategistrækningerne: J3.03.01 – J3.03.06.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

J3.03.01    J3.03.02    J3.03.03    J3.03.04    J3.03.05    J3.03.06

J3.03 omfatter strategistrækningerne: J3.03.01 – J3.03.06.

Om delstrækning J3.03

Delstrækningens afgrænsning er udvalgt på baggrund af den ensrettede sedimenttransport og kystorientering. Kyststrækningen ligger ud til Jammerbugten, er ca. 51 km lang og strækker sig fra Rødhus til Hirtshals. Delstrækningen ligger i Jammerbugt Kommune og Hjørring Kommune.

Byer/sommerhusområder

Jammerbugt: Her ligger byerne Blokhus og Sønder Kettrup samt sommerhusområderne Rødhus, Tornmark Højen, Kryle Klit, Pirup, Pirupshvarre, Klithuse, Kettrup Bjerge, Grønhøj, Munkens Klit, Hvorup Klit og Nybæk.

Hjørring: Her ligger byerne Løkken, Lyngby, Lønstrup, Klithuse og Krage, samt sommerhusområderne Furreby, Nørre Lyngby, Ulstrup, Klitmarken, Harrerenden, Skallerup Strand, Nørlev Strand, Kærsgård Strand, Tornby Strand og Krage Strand.

Natur

Langs delstrækningen ligger Natura 2000 områderne: nr. 7 Rubjerg Knude og Lønstrup Klit, nr. 6
Kærsgård Strand, Vandplasken og Liver Å, nr. 202 Lønstrup Rødgrund og nr. 203 Knudegrund alle inden for Hjørring Kommune.

Dertil ligger de fredede områder Pirupshvarre, Fårup Klit, Dybdal, Lille Norge, Kettrup Klit, Munkens Klit, Kodal, Rubjerg Knude, Kærsgård Strand, Tornby Klitpassage, Liver Å og Hitshals Udsigt.

Der er §3 beskyttede naturtyper i form af hede, eng, overdrev, søer, moser og vandløb langs hele kyststrækningen.