Delstrækning J3.04

Delstrækningen J3.04 er en del af kommunerne Hjørring og Frederikshavn. Delstrækningen starter ved Hirtshals til Grenen. Strækningen er ca. 61 km lang. J3.04 omfatter strategistrækningerne: J3.04.01 – J3.04.05.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

J3.04.01    J3.04.02    J3.04.03    J3.04.04    J3.04.05

J3.04 omfatter strategistrækningerne: J3.04.01 – J3.04.05.

Om delstrækning J3.04

Delstrækningen er udpeget på baggrund af den ensrettede langsgående sedimenttransport. Kyststrækningen er ca. 61 km lang og går fra Hirtshals til Grenen og ligger ud til Nordsøen og Skagerrak. Delstrækningen ligger inden for Hjørring Kommune og Frederikshavn Kommune.

Byer/sommerhusområder

Hjørring Kommune: Her ligger byerne Hirtshals og Tversted samt sommerhusområderne Nørre Kjul og Vesterklit.

Frederikshavn Kommune: Her ligger byerne Højen og Skagensamt sommerhusområdet Kandestederne.

Natur

Hele delestrækningen er omfattet af Natura 2000-område nr. 1 Skagens Gren. Dertil ligger Natura 2000-områderne: nr. 5 Uggerby Klitplantage og Uggerby Å's udløb og nr. 2 Råbjerg Mile og Hulsig Hede inden for delstrækningen.

Langs delstrækningen ligger blandt andre de fredede områder Kjul Strand, Tversted Å, Flodbæk og Vesterklit i Hjørring Kommune, samt Skiveren, Slåbakkegård, Råbjerg Stene, Råbjerg Mile, Kandebakken, Pælens Mile, Hulsig Hede og Skagens Green i Frederikshavn Kommune.

Der er §3 beskyttede naturtyper i form af overdrev, hede, mose, eng, strandeng, søer og vandløb langs hele strækningen.