Delstrækning B1.02

Delstrækningen B1.02 er en del af Bornholms Regionskommune og starter ved Helligpeder Havn til Nexø. Strækningen er ca. 118 km lang. B1.02 omfatter strategistrækningerne: B1.02.01 – B1.02.04.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

B1.02.01    B1.02.02    B1.02.03    B1.02.04

B1.02 omfatter strategistrækningerne: B1.02.01 – B1.02.04.

Om delstrækning B1.02

Delstrækningen er udpeget for at holde klintekysten samlet. Delstrækningen strækker sig fra Helligpeder Havn til Nexø. Kyststrækningen ligger i Bornholms Regionskommune og er ca. 118 km lang.

Byer/sommerhusområder

Langs delstrækningen ligger byerne Teglkås, Kåsby, Ringe, Vang, Sæne, Humledal, Allinge-Sandvig, Tejn, Kås, Bådsted, Salene, Gudhjem, Strandvejen, Saltuna, Kalshavebæk, Bølshavn, Listed, Svaneke, Grisby og Årsdale. Dertil ligger sommerhusområdet Grønnedal inden for delstrækningen.

Der er spredt bebyggelse og landbrugsarealer langs delstrækningen.

Natur

Langs delstrækningen ligger Natura 2000 områderne nr. 184 Hammeren og Slotslyngen, nr. 210 Spællinge Ådal, Døndal og Helligdomsklipperne, nr. 213 Randkløve Skår og nr. 185 Gyldenså. Dertil ligger blandt andre de fredede områder Enesgård, Ringebakkerne, Moe’s Grund, Allinge Udsigt, Løsebæk udsigt, Allinge Syd, Stammershalle, Døndal, Gudhjem Plantage, Sletten Bornholm, Randkløve, Listed – Bølshavn, Listed, Svaneke Nordskov, Svaneke Sydskov, Grisby og Nørremark.