Delstrækning B1.01

Delstrækningen B1.01 er en del af Bornholms Regionskommune og starter ved Nexø til Helligpeder Havn. Strækningen er ca. 80 km lang B1.01 omfatter strategistrækningerne: B1.01.01 – B1.01.10.

Opdeling af delstrækning

Delstrækningerne underopdeles på baggrund af resultatet af risikovurderingen i strategistrækninger. For hver strategistrækning udarbejdes vejledende forslag til strategier for håndtering af risikoen i dag og på kort og langt sigt.

Vælg strategistrækning

B1.01.01    B1.01.02    B1.01.03    B1.01.04     B1.01.05
B1.01.06    B1.01.07    B1.01.08    B1.01.09     B1.01.10

B1.01 omfatter strategistrækningerne: B1.01.01 – B1.01.10.

Om delstrækning B1.01

Delstrækningen er udpeget for at holde Bornholms sediment kyster samlet. Delstrækningen strækker sig fra Nexø til Helligpeder Havn. Kyststrækningen er ca. 80 km lang og ligger i Bornholms Regionskommune.

Byer/sommerhusområder

Langs delstrækningen ligger byerne Nexø, Balka, Snogebæk, Boderne, Vester Boderne, Værmelandshuse, Arnager, Rønne, Muleby, Levka og Hasle. Dertil ligger sommerhusområderne Balka Strand, Sømarken, Stampen og Campanella inden for delstrækningen.

Der er spredt bebyggelse og landbrugsarealer langs delstrækningen.

Natur

Langs delstrækningen ligger Natura 2000 områderne nr. 188 Dueodde og nr. 187 Kystskrænter ved Arnager Bugt. Dertil ligger blandt andre de fredede områder Balkalyng, Godthåb Syd, Stavnsgård, Nordbagge Gård, Strandmarken, Eskegård, Raghammar Odde, Læså Nedre del, Risebæk, Sletten, Skyttegård, Nylars Strand, Onsbæk Plantage, Galløkken, Næbbe Bugt, Halse Lystskov og Hasle Kystområde.

Der er §3 beskyttede naturtyper i form af søer, vandløb. hede, mose, eng og strandeng langs strækningen.