Begreber og hjælpemidler

Begreber

Hjælpemidler

Kystdirektoratet (februar 2019): Højvandsstatistikker
Den praktiske anvendelse af højvandsstatistikkerne relaterer i høj grad til faren for oversvømmelser langs kysterne. Lokale forhold spiller ind ved anvendelse af statistikkerne, og det er vigtigt at vurdere forholdene langs den kyststrækning, statistikken repræsenterer.
Læs mere om højvandsstatistikker

Kystdirektoratet (august 2018): Vejledning til bidragsfordeling i forbindelse med etablering og vedligeholdelse af kystbeskyttelsesforanstaltninger
Hent PDF: Vejledning til bidragsfordeling

Kystdirektoratet (november 2018): Vejledning om kystbeskyttelsesmetoder
Hent PDF: Vejledning om kystbeskyttelsesmetoder

Erhvervsstyrelsen (januar 2019): Vejledning i planlægning for forebyggelse af oversvømmelse og erosion
Gå til: Planinfo.dk

Klimatilpasningsportalen
Klimatilpasningsportalen præsenterer viden om klimaændringer og klimatilpasning inden for en række temaer. Find også interaktive værktøjer.
Gå til: Klimatilpasning.dk

Oversvømmelsesdirektivet
Gå til: Oversvoemmelse.kyst.dk

Kystatlas
Gå til: Kystatlas.dk (Maps ArcGIS)