Om metoden

Hele det arbejde, der ligger til grund for Kystplanlægger 2120, bygger på en risikobaseret og kystteknisk faglig tilgang både til kortlægningen i kystområderne, inddelingen i hoved-, del- og strategistrækninger samt strategiforslag og vejledende løsningsforslag.

Arbejdet bag Kystplanlægger er beskrevet i tre dokumenter. De kan læses samlet for at få det fulde indblik i grundlaget for Kystplanlægger. Eller uafhængigt af hinanden, alt efter om af om du f.eks. ønsker at sætte dig ind i metoden bag Kystplanlægger eller bare skal have et hurtigt overblik.

Opsummering

En hurtig introduktion til Kystplanlægger. En kort beskrivelse af, hvordan Kystplanlægger kan anvendes og de overordnede metodemæssige greb, der er brugt i udviklingen af Kystplanlægger.

Hent PDF: Opsummering af Kystplanlægger

"Opsummering af Kystplanlægger" er udgivet i november 2020 og revideret januar 2023.

Metoderapport

Metoderapporten beskriver, hvordan fare-, sårbarheds- og risikoanalyserne til Kystplanlægger er gennemført, samt hvordan de foreslåede strategier for risikohåndtering og de vejledende forslag til løsninger er fastlagt. Læs den hvis du vil forstå de konkrete beregninger, modeller og faglige vurderinger, som ligger til grund for Kystplanlægger.

Hent PDF: Metoderapport for Kystplanlægger

"Metoderapport for Kystplanlægger" er udgiver i marts 2021 og revideret januar 2023.