Vis data

På denne side kan du finde WMS links der viser de data som du ser i Kystplanlæggers webGIS.

Vis data

Løsningsforslag

WMS - WebGIS - Løsningsforslag

Viser løsningsforslag for 20, 50 og 100 års hændelser.

Strategistrækninger

WMS - WebGIS - Strategistrækninger

Viser strategistrækninger.

Delstrækninger

WMS - WebGIS - Delstrækninger

Viser delstrækninger.

Hovedstrækninger

WMS - WebGIS - Hovedstrækninger

Viser hovedstrækninger.

Oversvømmelsesrisiko

WMS - WebGIS - Oversvømmelsesrisiko

Viser oversvømmelsesrisiko i 2020, 2070 og 2120. Enheden er kr. pr. år. pr. gridcelle.

Erosionsrisiko

WMS - WebGIS - Erosionsrisiko

Viser Erosionsrisiko i 2020, 2070 og 2120. Enheden er kr. pr år. pr gridcelle.

Uhåndgribelige sårbarheder

WMS - WebGIS - Uhåndgribelige sårbarheder

Viser befolkningstæthed, beliggenheden af særligt sårbare punkter (døgninstitutioner, grundskoler hospice osv.), beredskabspunkter (beredskabsstation, hospital og politi), forsyningsnetværk (vandforsyning, kraftvarmeværker osv.), potentielt forurenende virksomheder og kirker og fredede bygninger.

Oversvømmelsesfare

WMS - WebGIS - Oversvømmelsesfare

Viser oversvømmelsesfare i 2020, 2070 og 2120 for 100, 1.000 og 10.000 års hændelse.

Erosionsfare

WMS - WebGIS - Erosionsfare

Viser erosionsfare i 2020, 2070 og 2120 for 100, 1.000 og 10.000 år hændelse. Opdelt i akut og samlet erosion.

Oversvømmelsesskade

WMS - WebGIS - Oversvømmelsesskade

Viser oversvømmelsesskade i 2020, 2070 og 2120 for 100, 1.000 og 10.000 års hændelse. Enheden er i kr. pr. gridcelle.

Erosionsskade

WMS - WebGIS - Erosionsskade

Viser erosionsskade i 2020, 2070 og 2120 for 100, 1.000 og 10.000 års hændelse. Enheden er i kr. pr. gridcelle.

Kysttekniske forhold

WMS - WebGIS - Kysttekniske forhold

Viser de kysttekniske forhold i form af kysttyper, bølgeroser, sedimenttransportretning, samt højdekurver og DTM kort.

Eksisterende anlæg og tilladelser

WMS - WebGIS - Eksisterende anlæg og tilladelser

Viser bypass tilladelser og områder, anlæg på søterritoriet, samt kystbeskyttelsesanlæg.